X  Close Oficijelna AQ senzor - Rebecquestraat, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 58 15 22.4 58 Umeren kvalitet vazduha  
    

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
24-01-20211634527111711212952Umeren kvalitet vazduha 
    
25-01-20211128535111914263353Umeren kvalitet vazduha 
    
26-01-20211623289111422263131Dobar kvalitet vazduha
     
27-01-202120426171421192461Umeren kvalitet vazduha 
    
28-01-202156565617171744656Umeren kvalitet vazduha 
    
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 25-01-2021 02:00