X  Close Offisiell sensostasjon - Rebecquestraat, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 31 13 38.9 38.9 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
13-06-2021172126891023293636God luftkvalitet
     
14-06-20212954651020246233265Moderat luftkvalitet 
    
15-06-2021152351791721273751Moderat luftkvalitet 
    
16-06-20212345599161916345759Moderat luftkvalitet 
    
17-06-202156596618192229424266Moderat luftkvalitet 
    
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 13-06-2021 21:00