X  Close Officiële lucht kwaliteit meting - Rebecquestraat, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 31 13 38.9 38.9 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
13-06-2021172126891023293636Goede lucht kwaliteit
     
14-06-20212954651020246233265Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
15-06-2021152351791721273751Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
16-06-20212345599161916345759Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
17-06-202156596618192229424266Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 13-06-2021 21:00