X  Close Officiële lucht kwaliteit meting - Rebecquestraat, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 100 52 2.2 100 Aanvaardbare lucht kwaliteit  
    

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
30-11-2022536270151923251270Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
01-12-2022627275202325791775Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
02-12-20225876841624286122084Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
03-12-202257606215172016182062Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
04-12-202264646618181916171766Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 01-12-2022 05:00