X  Close Officiel AQ sensor station - Rebecquestraat, Den Haag

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 12 20 25.2 25.2 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
12-06-2021182230910147283737God luftkvalitet
     
13-06-20211824339111322283535God luftkvalitet
     
14-06-202135516512182312243665Moderat luftkvalitet 
    
15-06-20211722288121220273434God luftkvalitet
     
16-06-202123232810111121242428God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usunde for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 13-06-2021 02:00